W dniu 06.07.br odbyła się konferencja przez skypea z  Szonja Csorgo (Director of Legal Affairs) z ESA w Brukseli oraz Anke van den Hurk . Uczestnikami tej konferencji było 11 przedstawicieli z krajowych organizacji nasiennych.

Tematem rozmowy był Access Beneficts Sharing (ABS) czyli omówienie możliwości korzystania z zasobów genetycznych.

Szonja Csorgo w swojej prezentacji poinformowała w jaki sposób ESA zamierza w najbliższym czasie prowadzić działania mające na celu wdrożenie protokołu z Nagoi. ESA będzie informować krajowe organizacje nasienne o swoich działaniach.

Zwróciła uwagę na następujące tematy: niezbędnego ustawodawstwa dotyczącego różnorodności biologicznej, jak reagować na pojawiające się zasoby genetyczne, możliwości łatwego pozyskania informacji, odpowiedzialności za pojawienie się nowych zasobów genetycznych,  odpowiednie procedury, rejestrowanie kolekcji jako zasobów genetycznych, jak uzyskać dostęp do nowych zasobów genetycznych.

Przedstawiciele Holandii i Francji poinformowali, że mają już ustawodawstwo dotyczące różnorodności biologicznej oraz, że są zaangażowani w pracę nad bioróżnorodnością.

Natomiast przedstawiciele Hiszpanii i Włoch stwierdzili, że nie mają żadnych wytycznych i odpowiednie władze nie są zainteresowane tym tematem.

Szczegółowy materiał z konferencji z ESA będzie przesłany w późniejszym terminie do krajowych organizacji, o którym niezwłocznie Państwa poinformujemy.