W dniu 06.06.br odbyło się spotkanie Przedstawicieli PIN (prof. Karol Duczmal i Piotr Burczyk) z 12 osobową delegacją z Chińskiej Republiki Ludowej, która reprezentowała miasto i prowincję Guangzhou, sektor produkcji warzywnej oraz  administracji państwowej.

Strona Chińska wyraziła zainteresowanie zwiedzenia firm hodowlano-nasiennych zajmujących się hodowlą warzyw. Po otrzymaniu zgody z KOWR, zaproponowano zwiedzenie  PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze sp. z o.o. w Zielonkach oraz Krakowską Hodowlę i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o. POLAN.

Firmę PlantiCo reprezentowała Pani Beata Skrętowska. W POLAN w Krakowie informacji o Spółce udzielił  Pan Leszek Róg.

Strona Chińska przedstawiła prezentację o mieście Guangzhou.

 • 20 mln ludności
 • 95 tyś ha to grunty rolne, głównie uprawa warzyw
 • Roczny dochód rejonu to 330 mld $, każdego roku jest 7 % wzrost
 • Na terenie obwodu są instytuty rolnicze i Academy of Agriculture Science
 • W latach 2017 – 2019 planowana jest budowa nowoczesnego ośrodka hodowli roślin – International Seed and Breeding Industry Center. Miasto stworzyło specjalny fundusz na stworzenie centrum.

 

Profesor Duczmal opowiedział o swoich doświadczeniach w kontaktach z Chińskimi naukowcami w przeszłości, poinformował o możliwości kształcenia studentów w UP w Poznaniu.

Pani Skrętowska przedstawiła firmę PlantiCo oraz poinformowała o rynku nasiennym warzyw w Polsce. Wszyscy zwiedzili szklarnie oraz  hodowlę roślin warzywnych.

Pan Burczyk poinformował delegacje chińską o działalności PIN, strukturze PIN oraz o produkcji rolnej w Polsce.

O godzinie 15.30 zostaliśmy przyjęci przez Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie Pana Liu Guangyuan. Delegacja poinformowała Pana Ambasadora o celu swojej wizyty. Razem z Profesorem Duczmalem odpowiedzieliśmy na kilka pytań nt Izby i produkcji nasiennej w Polsce.

W godzinach wieczornych PIN zaprosił całą delegację na uroczystą kolację, w której uczestniczyli także dwie osoby z PlantiCo oraz Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Pan Andrzej Sutkowski.

 

 

W trakcie dyskusji poruszano następujące tematy:

 1. Możliwość wypracowania mechanizmów współpracy
 2. Wzajemne informowanie nt możliwości handlowych
 3. Wzajemna pomoc w wyszukiwaniu partnerów handlowych
 4. Możliwość kształcenia studentów o specjalizacji nasiennictwa w UP w Poznaniu
 5. Omawiano możliwość reprodukcji materiałów nasiennych i sprzedaży na tamtejszym rynku
 6. Strona Chińska zamierza zorganizować Centrum Badawczo – Nasienne, gdzie mogą być prowadzone wspólne projekty hodowlano-badawcze.
 7. W Guangzhou w grudniu br będzie organizowany Chiński Kongres Nasienny i delegacja z Chin zorganizowała wizytę w kilku krajach europejskich w celu promowania i zaproszenia na Kongres. Miedzy innymi 05.06.br z tego powodu odwiedzili siedzibę ESA w Brukseli. Zapraszają także delegację z Polski.

btr

rbt

20180606_121756

20180606_121833

20180606_121914