Syngenta organizuje Dni Pola 12 czerwca w Ulhówku.