IGP Polska organizuje Dni Pola 18 czerwca w Starowicach (pow. brzeski, woj. opolskie)