IGP Polska organizuje Dni Pola 19 czerwca w Małocinie (pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie)