IGP Polska organizuje Dni Pola 18 czerwca w Miodarach (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie)