Syngenta organizuje Dni Pola 21 czerwca w Nowej Wsi Ujskiej.