IGP Polska organizuje Dni Pola 18 czerwca w Rudnikach (pow. nowotomyski, woj. welkopolskie)