IGP Polska organizuje Dni Pola 26 czerwca w Gościejewie (pow. obornicki, woj. wielkopolskie)