Hodowla Roślin Strzelce razem z BASF Polska organizuje Dni Pola 21 czerwca w Strzelcach (pow. kutnowski woj. łódzkie).