W dniu 17 marca br. na Targach AGROTECH w Kielcach odbyło się Forum Nasienne zorganizowane przez Polską Izbę Nasienną.

Na Forum licznie przybyli rolnicy oraz zaproszeni goście, między innymi z MRiRW i PIORiN, przedstawiciele spółek KOWR, profesorowie. Swoją obecnością zaszczycił Forum także europoseł Pan Czesław Siekierski.

Uczestnicy Forum pod hasłem „Korzyści płynące ze stosowania nasion kwalifikowanych” wysłuchali referatów dr T. Oleksiaka, dr T. Sobczyńskiego, Sz. Szczodrzaka i K. Barancewicz.

Przedstawiciel ARiMR poinformował rolników o dopłatach do materiału siewnego oraz jak składać e-formularze. W dyskusji rolnicy zwracali uwagę na problem niskich dopłat do zakupionego materiału siewnego, a także na to, że wielkość dopłat powinna być znana przed przystąpieniem do siewów.

PIN zorganizowała losowanie nagród dla rolników którzy poprawnie odpowiedzieli na kilka pytań dotyczących kwalifikowanego materiału siewnego. Nagrody zostały ufundowane przez sponsorów.