W UE toczy się ciekawa dyskusja na temat korzystania w hodowli roślin z metod biotechnologicznych. traktowanie wszystkich tych metod jako metody GMO powoduje dotkliwe straty. wiele z nich nie są to metody GMO i nie wykorzystywanie ich w hodowli roślin powoduje że hodowla UE pozostaje coraz bardziej zostają w tyle za światową hodowla. Bardzo ciekawie pisze  o tym Garlich von Essen, Sekretarz Generalny ESA w przypadku C-328/16 w sądzie UE. Interesująca opinie znajdują się także w artykule: FRom farm to fork: the regulatory status of non-GMO plant innovations under current EU law. W najbliższym czasie będzie publikowany kolejny artykuł o najważniejszych metodach hodowli roślin w BIO-SCIENCE LAW REVIEW.