Komisja Senacka

/, news/Komisja Senacka

Komisja Senacka

W dniu 30 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w której pracach uczestniczył Prezes Polskiej Izby Nasiennej Leszek Chmielnicki oraz Członek Zarządu Dariusz Molak.

Jednym z punktów procedowanych przez komisję był temat ustawy dotyczącej ochrony roślin przed agrofagami oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Komisja rolnictwa w trakcie obrad nie wprowadziła poprawek do ustaw i wystosowała wniosek o ich przyjęcie przez senat.

Obie ustawy wdrażają unijne przepisy.

Dzięki przyjęciu ustawy o PIORIN wprowadzona zostanie również zmiana definicji materiału siewnego, zmiana ta w praktyce oznacza to, że do obrotu, czyli do sprzedaży z przeznaczeniem do siewu, nie będzie można wprowadzać niekwalifikowanego materiału siewnego.

 

 

2020-01-31T11:32:09+00:00