Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB  organizuje w dniach 5 – 8 lutego 2019 roku w Zakopanem Konferencję Naukową „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”

Komunikat pierwszy