Pan Jan K. Ardanowski powierzył  nowemu Sekretarzowi Stanu zastępowanie go w czasie jego nieobecności, współpracę z Sejmem i Senatem RP oraz m.in. kierowanie Dep. Hodowli i Ochrony Roślin, szczególnie sprawami hodowli roślin, nasiennictwo, ochrony roślin i jakość zdrowotnej materiału biologicznego, ochrony zasobów genowych i roślin zmodyfikowanych genetycznie, środków ochrony roślin, nawozów i nawożenia, udział Polski w pracach organów UE tworzących prawo wspólnotowe w zakresie spraw fitosanitarnych, a także nadzorowanie działalności:

  • Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
  • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wyrażamy nasze zadowolenie z tej decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Panu Sekretarzowi Stanu składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy. Liczymy też na dobrą współpracę i rozwiązywanie wielu trudnych spraw.