Minister Rolnictwa, J. K. Ardanowski  podpisał zgodę na stosowanie zapraw insektycydowych z substancji aktywnych  z grupy neonikotynoidów. Poprzednich władze resortu nie można było przekonać do stosownego wystąpienia do Komisji Europejskiej. Dotychczasowe doświadczenia wykazywały szkodliwości tych środku, ale mimo to Komisja Europejska nie chciała ich dopuścić do obrotu.

Derogacja dla ww. zapraw jest słuszną decyzją, sprzyjającą polskiemu rolnictwu. Wszystkie zaprawy uwalniają do środowiska duże ilości substancji chemicznych, które zabijają wiele owadów bytujących na plantacjach rzepaku, a także te nie żerujące na rzepaku. Oprysk insektycydami tym samym  bardzo negatywnie wpływa na bioróżnorodność mikrofauny obecnej na plantacjach rzepaku, podczas gdy zaprawy nasienne tylko w minimalnym stopniu oddziałuje negatywnie. Mają ograniczone działanie. Inną kwestią jest stosowanie przez rolników do  zaprawiania nasion niedozwolonych środków, które zwykle niszczą populację pszczół i w związku z tym są bardzo szkodliwe dla środowiska.