W dniach 3-4 października 2018 r. w Radzikowie oraz w Hodowli Roślin Strzelce – Grupa IHAR, odbyło się III spotkanie „Nauka Doradztwu Rolniczemu”.

Tematyka spotkania uwzględniała głównie zagadnienia dotyczące kwalifikowanego materiału siewnego.

Organizacjami zaangażowanymi w przygotowanie merytoryczne spotkania: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Hodowla Roślin Strzelce – Grupa IHAR,  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Polska Izba Nasienna, Hodowla Roślin Smolice – Grupa IHAR, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Spotkanie współfinansowane przez: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Hodowla Roślin  Strzelce – Grupa IHAR, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych – PZPRZ oraz IHAR-PIB w Radzikowie.

Przedstawicielem Polskiej Izby Nasiennej był Piotr Burczyk.

Program spotkania: Załącznik

Prezentacje prelegentów

(Źródło: IHAR)