Spotkanie, które odbyło się 6 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest rodzajem forum wszystkich zainteresowanych stron – nauki, doradztwa i bezpośrednio zainteresowanych rolników. (Więcej informacji)