Posiedzenie Komisji Rolnictwa i RW

//Posiedzenie Komisji Rolnictwa i RW

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i RW

Posiedzenie Komisji odbędzie się 7 stycznia 2020 r. (wtorek), w sali nr 111 (bud. U) w gmachu Sejmu w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 1.

Początek posiedzenia godz. 13.00
 
    Porządek dzienny:

  1. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. – przedstawia Przewodniczący Komisji.
  2. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami.
  3. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
    i Nasiennictwa.
2020-01-03T12:25:45+00:00