W dniu 22 marca br. na zaproszenie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzeja Chodkowskiego Pan Leszek Chmielnicki wziął udział w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej.W trakcie posiedzenia przedstawiono cele i zadania Rady oraz przekazano informację o działalności PIORiN.

Pan Prezes Leszek Chmielnicki został powołany w skład Rady Konsultacyjnej.