W dniu 1 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu PIN. W jego trakcie omówiono następujące sprawy:
1.Program konferencji naukowej planowanej na dzień 11 kwietnia br. przed Walnym Zgromadzeniem PIN.
2.Przygotowania do przeprowadzenia wyborów na Walnym Zgromadzeniu.
3.Przegląd aktualnej sytuacji w poszczególnych komitetach i sekcjach.
4.Współpracy z KOWR.
5.Sprawy bieżące.