W dniu dzisiejszym (23.02.2018) Prezes PIN Pan Leszek Chmielnicki wziął udział, na zaproszenie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani  Ewy Lech w posiedzeniu Zespołu do spraw hodowli roślin w Polsce.

W załączeniu porządek obrad posiedzenia.