Powołano zespół ds. stabilizacji i wsparcia rynku roślin strączkowych, nasiennictwa oraz chmielu i tytoniu

//Powołano zespół ds. stabilizacji i wsparcia rynku roślin strączkowych, nasiennictwa oraz chmielu i tytoniu

Powołano zespół ds. stabilizacji i wsparcia rynku roślin strączkowych, nasiennictwa oraz chmielu i tytoniu

3 kwietnia 2019 r. wybrano jego Prezydium. Przewodniczącym został prof. H.Bujak, dyr. IHAR, a jednym z jego zastępców Leszek Chmielnicki, Prezes PIN.

Ustalono, że kolejne spotkania będą poświecone poszczególnym obszarom, będących przedmiotem zainteresowania zespołu.

 

Zdjęcie: MRiRW

2019-04-04T09:58:18+00:00