www.agroseed.pl
adres:   ul. Źródlana 19, 32-080 Brzezie
tel. +48 512656424, +48 501510196