www.zielenin.com
adres:  ul. Przemysłowa 7, 83-400 Kościerzyna
tel.: +48 (58) 686 38 57