www:   www.kosmo.com.pl
adres:  Al.Kromera 27b,  51-163 Wrocław