www:   www.monsanto.pl
adres:  ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa