www:   www.syngenta.pl
adres:  ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
Tel: +48 (22) 326 06 01