• Konsultacje i opiniowanie aktów prawnych.
 • Przedstawianie tematów związanych z działalnością grupy SVOwic ESA.
 • Bieżący monitoring rynku nasion warzyw, m.in. przekazywanie informacji w celu przeciwdziałaniu naruszeniom i ochronie praw autorskich do odmiany.
 • Bejo Zaden Poland Sp. z o. o.
 • Floraland Andrzej Pawelski
 • Kees Broersen Żaden Sp. z o. o.
 • Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o. o.
 • W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o. o.
 • Monsanto Polska Sp. z o. o.
 • PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o. o.
 • Spójnia Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o. o.
 • Syngenta Polska Sp. z o. o.
 • Torseed Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A.
 • Beata Skrętowska – Przewodnicząca [handel@plantico.com.pl]
 • Antoni Nadachewicz – Zastępca Przewodniczącej
 • Justyna Jastrzębska – Guca – Sekretarz
Aktualnie Sekcja Roślin Warzywnych i Ozdobnych nie pobiera dodatkowych składek od swoich Członków

Aby mieć dostęp do informacji związanych z budżetem musisz być zalogowanym Członkiem PIN.

Chcesz mieć dostęp do tych informacji?
Pobierz deklarację przystąpienia i zostań członkiem Polskiej Izby Nasiennej.
Plik do pobrania: deklaracja członkowska (doc)

Aby mieć dostęp do dokumentów związanych z działaniem określonej sekcji musisz być zalogowanym Członkiem PIN.

Chcesz mieć dostęp do tych informacji?
Pobierz deklarację przystąpienia i zostań członkiem Polskiej Izby Nasiennej.
Plik do pobrania: deklaracja członkowska (doc)