Zapraszamy serdecznie na seminaria naukowe organizowane przez Katedrę Genetyki Hodowli Roślin i Nasiennictwa oraz Katedrę Szczegółowej Uprawy Roślin.

Spotkania odbywają się wg planu znajdującego się poniżej.

seminaria 2018 (002)