W dniach 21.06  i  22.06 odbyło się letnie spotkanie Sekcji Traw i Motylkowych Drobnonasiennych, które tym razem jej przewodniczący Eugeniusz Paszkowski zorganizował w Hodowli Roślin Bartążek

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Sekcji, PIN reprezentował Dyrektor Biura Piotr Burczyk.

Program spotkania podzielono na dwie części:

·         zwiedzanie hodowli traw i bobowatych w Bartążku,

·         dyskusja n.t proponowanych zmian w Ustawie Nasiennej oraz omówienie prognozy plonów traw w Europie i Polsce.

Informację o Spółce przedstawił Prezes Zarządu Pan Witold Sapiński. Poinformował zebranych o historii powstania Spółki, etapach rozwoju,  wielkości kwalifikacji w poszczególnych gatunkach traw, współpracy z zagranicą, wysokości opłat licencyjnych oraz o planach na przyszłość.

Następnie uczestnicy spotkania udali się na pola hodowlane gdzie przedstawiono:

·         rozmnożenie żyta mieszańcowego Stach,

·         poletka hodowlane i rozmnożeniowe następujących gatunków traw: kostrzewy trzcinowej i łąkowej, kupkówki pospolitej, wiechliny łąkowej, życicy trwałej i westerwoldzkiej oraz perzu wydłużonego,

·         poletka hodowlane roślin bobowatych: lucerny mieszańcowej i koniczyny łąkowej,

·         przedstawiono również poletka doświadczalne traw nasiennych z różnymi dawkami nawozowymi,

·         zademonstrowano poletka pokazowe traw gazonowych (trawniki)  gatunków hodowanych w HR Bartążek oraz mieszanek gazonowych skomponowanych z rozmnażanych gatunków.

Po polach hodowlanych oprowadzali nas: mgr inż. Anna Ostrowska, mgr inż. Katarzyna Szwarc i mgr inż. Jakub Sobieraj, którzy przedstawili zakres prac hodowlanych prowadzonych w HR Bartążek oraz udzielali wyjaśnień na zadawane pytania.

Druga część spotkania dotyczyła omówienia proponowanych zmian w obecnej Ustawie o Nasiennictwie, jakie PIN przesłał do Ministerstwa Rolnictwa. Propozycję zmian przedstawił Piotr Burczyk omawiając poszczególne punkty wraz z uzasadnieniem.

Następnie Pan Jerzy Krzyżak przedstawił sytuację na światowym i europejskim rynku nasiennym. Zwrócił uwagę, że ceny materiału nasiennego w handlu światowym silnie kształtuje kurs dolara do euro. Natomiast cena materiałów nasiennych w Europie będzie kształtowana przez suszę, która wystąpiła w całej Europie Środkowej gdzie jest przewidywany spadek plonów.

IMG_0740

IMG_0746

IMG_0778