Szkolenia podstawowe dla analityków nasiennych roślin warzywnych

/, news/Szkolenia podstawowe dla analityków nasiennych roślin warzywnych

Szkolenia podstawowe dla analityków nasiennych roślin warzywnych

Szkolenie odbyło się w dniach 3-7.06.2019 r., zorganizowane przez Pracownię Oceny Nasion  Laboratorium WIORIN Kraków pod kierunkiem Pani Ewy Moskal.

Część wykładową prowadziła p. dr hab. Barbara Jagosz, część ćwiczeniową pracownicy PON.

Polska Izba Nasienna częściowo współfinansowała szkolenie podstawowe dla analityków nasiennych roślin warzywnych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia, po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzymali zaświadczenia potwierdzające uzyskanie nowych kwalifikacji.

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. E.Moskal. Wiorin Kraków

2019-07-18T09:17:58+00:00