Dzięki uprzejmości Zarządu Poznańskiej Hodowli Roślin w dniach 25-26 maja , 28-29 maja, 28-29 czerwca br, w Oddziale Produkcyjno-Nasiennym w Nagradowicach, odbył się cykl 3 szkoleń podstawowych dla próbobiorców materiału siewnego. Zostało przeszkolonych łącznie 42 osób. Szkolenie zostało przeprowadzone przez p. Irenę Gera – Kierownika LON (WIORIN Poznań ), audytora (technicznego) ISTA.
Zajęcia poprowadzone  zostały w formie wykładów oraz zajęć praktycznych, zgodnie z programem określonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozporządzeniu z dnia 2 maja 2017 r. (Dz. U. z 2014, poz. 697). W części wykładowej omówiono zagadnienia dotyczące podstaw nasionoznawstwa roślin uprawnych, zasad pobierania prób, prawodawstwa pobierania prób i oceny nasion, badanie jednolitości partii oraz zakresu tolerancji. W części praktycznej uczestnicy zapoznali  się ze sprzętem oraz metodami wydzielania prób. Podczas szkolenia zwiedzano oddział oraz prezentowano uczestnikom całą linie technologiczną wraz z automatycznym próbobierzem. Drugiego dnia szkolenia odbywały się egzaminy obejmujące część teoretyczną oraz praktyczną. Każdy z uczestników otrzymał skrypt oraz album z nasionami podstawowych gatunków roślin rolniczych i warzywnych.
Szkolenia cieszą się coraz większym zainteresowaniem głównie wśród członków Polskiej Izby Nasiennej. Świadczy o tym zwiększająca się liczba prowadzonych szkoleń.

Zdjęcia, dzięki uprzejmości Piotra Uciechowskiego (PHR)