Szkolenia podstawowe dla próbobiorców materiału siewnego,
organizowane przez Polską Izbę Nasienną, odbędzie się w dwóch grupach w  dniach 24-25 maja  oraz 28-29 maja 2018 r.

Więcej: