Szkolenie podstawowe dla kwalifikatorów polowych roślin zbożowych

/, news/Szkolenie podstawowe dla kwalifikatorów polowych roślin zbożowych

Szkolenie podstawowe dla kwalifikatorów polowych roślin zbożowych

Dzięki uprzejmości Pana Prezesa W. Błaszczaka w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. mogły odbyć się trzydniowe szkolenia podstawowe dla kwalifikatorów polowych roślin zbożowych.

Zajęcia odbywają się  w siedzibie głównej spółki, w dniach 24-26 czerwca 2019 r. Jest to ostatnie z planowanych szkoleń w tym roku.

W szkoleniu bierze udział 15 osób.

Szkolenie prowadzone jest przez: p.M.Jastrzębowską, p. M.Wołosz, p. W.Orłowską, p. M. Śniecikowskiego.

Zajęcia poprowadzone  są w formie wykładów oraz zajęć praktycznych, zgodnie z programem określonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozporządzeniu z dnia z dnia 25 stycznia 2019 r.

Najciekawszymi zajęciami dla uczestników szkolenia były ćwiczenia praktyczne na poletkach, podczas których uczestnicy mogli porównywać różnice odmianowe np. w pszenicy czy  w pszenżycie.

Na poletkach były dostępne nie tylko zboża ale również: rośliny oleiste, włókniste, strączkowe i inne pastewne.

Podczas szkolenia odbyło się zwiedzanie oddziału oraz zaprezentowanie uczestnikom całej linii technologicznej – w ramach praktycznego przedstawienia zagadnienia z nasiennictwa.

SZKOLENIE – dzień 1 – 24.06.2019 r. – zajęcia z odmianoznawstwa oraz nasiennictwa

SZKOLENIE  – dzień 2 – 25.06.2019 r. – zajęcia z agrotechniki oraz prawodawstwa

 

SZKOLENIE – dzień 3 – 26.06.2019 r. – zajęcia praktyczne oraz egzamin

 

2019-07-03T22:29:48+00:00