Istnieje możliwość wpisania nowej odmiany bez opłat do Międzynarodowego katalogu nowych odmian nasion 2018 (2018 Seed World International Varieties Directory).

Katalog będzie dostępny na Światowym Kongresie Nasion ISF 2018 w Brisbane.
Więcej intormacji