W najbliższych dniach jest spodziewana decyzja Komisji Europejskiej w sprawie odnowienia autoryzacji preparatów Tiuram i Reglone (Diquat) na następny okres.

Słyszy się wiele głosów sprzeciwiających się temu odnowieniu.

W załączeniu stanowisko ESA, dotyczące tej sprawy oraz wykaz korzyści ze stosowania DIQUATU.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3