Prezes PIN Pan Leszek Chmielnicki, w trakcie XXII Walnego Zgromadzenia, wręczył statuetki PIN następującym osobom:

Dr Zygmuntowi Cieślikowi za wieloletnią pracę w Zarządzie PIN i stworzenie spółki Torseed produkującej materiał szkółkarski oraz warzyw i kwiatów.DSC00906 (1)

Panu Stanisławowi Karpińskiemu za wieloletnią i owocną pracę na rzecz hodowli roślin oraz wyhodowanie ponad 90 odmian warzyw. W imieniu wyróżnionego statuetkę odebrał Pan D. J. Molak.

DSC00908 (1)

Dr Zygmuntowi Nicie za wieloletnią i owocną pracę na rzecz hodowli roślin rolniczych oraz wyhodowanie 87 odmian

DSC00910 (1)

Panu Antoniemu Żurawikowi za stworzenie spółki Agronas prowadzącej reprodukcję materiału siewnego roślin rolniczych.

DSC00912 (1)

Panu Wojciechowi Joksiowi za zorganizowanie spółki Grass prowadzącej produkcję i dystrybucję materiału siewnego traw.

DSC00914

W imieniu wyróżnionych podziękował Pan Zygmunt Cieślik.

DSC00918 (1)