W pierwszym dniu Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej (11. o4. 2018) odbyła się konferencja naukowa pt. Hodowla roślin jako podstawa wyżywienia rosnącej liczby ludności świata, zorganizowana przez Polską Izbę Nasienną pod patronatem TOP Agrar Polska.

Konferencję otworzył i przywitał zaproszonych gości Prezes PIN Pan Leszek Chmielnicki.

DSC00894 (1)

W trakcie konferencji przedstawiono następujące referaty:

„Rozwój rolnictwa na świecie a zwiększanie się jego ludności” – Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

DSC00896 (1)

„Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa europejskiego – znaczenie hodowli roślin” – Czesław Siekierski, Europoseł, Przewodniczący Komisji Rolnictwa PE.

Ponieważ Pan Czesław Siekierski nie mógł być obecny na konferencji przesłał list do uczestników który odczytała prowadząca obrady Pani Agnieszka Sąsiadek. (list) oraz broszurę  prezentującą podstawowe problemy dotyczące przyszłości WPR po 2020 r. (broszura).

„Czy polskie rolnictwo może być innowacyjne” – Iwona Krych-Stec, Crop Science Bayer.

DSC00900 (1)

„Pozycja (stan) i przyszłość polskiej hodowli roślin i nasiennictwa” -Sławomir Podlaski, Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

DSC00898 (1)

„Biologiczne czynniki wzrostu plonowania (materiał siewny i odmiany) w integrowanej ochronie zbóż” – Tadeusz Oleksiak, IHAR-PIB, Radzików.

DSC00903 (1)

„Zadania dla polskiej hodowli roślin i nasiennictwa na najbliższe lata” – Bogusław Rzeźnicki, MRiRW, Warszawa

DSC00904 (1)

Po zakończeniu konferencji odbyła się dyskusja panelowa pod hasłem: Jak zapewnić przyszłość hodowli roślin i nasiennictwa oraz zwiększyć ich potencjał ich potencjał w Polsce?

Dyskusję poprowadził Karol Bujoczek (Top Agrar Polska), a udział wzięli: Leszek Chmielnicki, Zbigniew Kaszuba, Sławomir Podlaski, Bogusław Rzeźnicki, Tadeusz Oleksiak, Marian Sikora, Walenty Poczta i Ewa Zimnoch-Guzowska.

DSC00905 (1)