Na stronie AgroNews.com.pl można zapoznać się z relacją z Dni Pola w Spytkówkach.