Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazał się komunikat informujący o prowadzeniu prac nad zmianą ustawy o ochronie roślin, ustawy o nasiennictwie i ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (czytaj).