komitet badań i rozwoju

/komitet badań i rozwoju
komitet badań i rozwoju2018-11-17T04:29:06+00:00

Komitet Badań i Rozwoju (KBR PIN) jest jednostką organizacyjną Polskiej Izby Nasiennej. Głównym zadaniem Komitetu jest działanie na rzecz innowacji dla hodowli roślin i nasiennictwa oraz wsparcie w zakresie wdrażania wyników projektów badawczo-rozwojowych. Członkami KBR PIN mogą być członkowie Polskiej Izby Nasiennej, będący przedsiębiorstwami hodowlanymi lub nasiennymi, jednak podejmujemy wspólne działania ze wszystkimi zainteresowanymi rozwojem branży hodowlano-nasiennej. Szczególnie zależy nam na współpracy z jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami opracowującymi innowacyjne rozwiązania dla hodowli roślin i postępu biologicznego.

Główne zadania KBR PIN:

  • identyfikacja źródeł finansowania oraz wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na badania rozwojowe dla członków Komitetu oraz naszych partnerów naukowych,
  • wzmocnienie współpracy hodowli z nauką oraz usprawnienie przepływu informacji,
  • organizacja szkoleń doskonalących kompetencje zawodowe pracowników hodowli,
  • działania opiniotwórcze i informacyjne oraz wsparcie dla inicjatyw na rzecz hodowli roślin w kraju i Europie.
  • Karol Marciniak – Przewodniczący [karol.marciniak@danko.pl]
  • Mirosław Łakomy – Zastępca Przewodniczącego
  • Sławomir Bocian – Członek
  • Piotr Kamiński – Członek
  • Michał Rokicki – Członek
Aby mieć dostęp do dokumentów związanych z działaniem określonej sekcji musisz być zalogowanym Członkiem PIN.

Chcesz mieć dostęp do tych informacji?
Pobierz deklarację przystąpienia i zostań członkiem Polskiej Izby Nasiennej.
Plik do pobrania: deklaracja członkowska (doc)