kapusta - polska izba nasienna

sekcja roślin warzywnych, sadowniczych i ozdobnych

/sekcja roślin warzywnych, sadowniczych i ozdobnych
sekcja roślin warzywnych, sadowniczych i ozdobnych2020-05-15T10:23:20+00:00
 • Konsultacje i opiniowanie aktów prawnych.
 • Przedstawianie tematów związanych z działalnością grupy SVOwic ESA.
 • Bieżący monitoring rynku nasion warzyw, m.in. przekazywanie informacji w celu przeciwdziałaniu naruszeniom i ochronie praw autorskich do odmiany.
 •     Udoskonalanie, opracowanie i popularyzacja najnowszych technologii produkcji roślin sadowniczych oraz uszlachetniania nasion roślin ogrodniczych.
 • Wprowadzanie do produkcji nowych odmian i gatunków roślin sadowniczych o wysokich walorach smakowych, przydatnych w konsumpcji i przetwórstwie.
 • Badania i opracowanie innowacyjnych technologii ekologicznej produkcji roślin sadowniczych i nasion ogrodniczych
 • Inicjowanie i konsultacje w zakresie przygotowania aktów prawnych i zarządzeń.
 • Sekcja reprezentuje interesy branży sadowniczej i nasiennictwa ogrodniczego w PIN, MRiRW oraz we współpracy naukowej krajowej i międzynarodowej i producentami.
 • Bejo Zaden Poland Sp. z o. o.
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o. o.
 • W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o. o.
 • PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o. o.
 • Spójnia Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o. o.
 • Syngenta Polska Sp. z o. o.
 • Torseed Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A.
 • Beata Skrętowska – Przewodnicząca [handel@plantico.com.pl]
 • Antoni Nadachewicz – Zastępca Przewodniczącej
 • Justyna Jastrzębska – Guca – Sekretarz
 • Joanna Legutko – członek zarzadu
 • Wojciech Matuszak – członek zarządu