• Reprezentowanie interesów członków KFN
  • Monitorowanie rynku
  • Porządkowanie rynku nasiennego – przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi
Aktualnie Komitet Firm Nasiennych nie pobiera dodatkowych składek od swoich Członków.

Aby mieć dostęp do informacji związanych z budżetem musisz być zalogowanym Członkiem PIN.
Chcesz mieć dostęp do tych informacji?

Pobierz deklarację przystąpienia i zostań członkiem Polskiej Izby Nasiennej.
Plik do pobrania: deklaracja członkowska (doc)

Aby mieć dostęp do dokumentów związanych z działaniem określonej sekcji musisz być zalogowanym Członkiem PIN.

Chcesz mieć dostęp do tych informacji?
Pobierz deklarację przystąpienia i zostań członkiem Polskiej Izby Nasiennej.
Plik do pobrania: deklaracja członkowska (doc)