rosliny nasiennictwo

komitet hodowców roślin

/komitet hodowców roślin
komitet hodowców roślin2021-11-03T09:11:33+00:00
 • Rejestracja odmian; doświadczalnictwo rejestrowe i porejestrowe
 • Ochrona odmian – wyłączne prawo do odmiany, patenty
 • Dostęp do zasobów genowych
 1. Danko Hodowla Roślin Sp. z o. o.
 2. Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o. o. Grupa IHAR
 3. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
 4. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR
 5. Hodowla Roślin Zamarte Sp. z o. o. Grupa IHAR
 6. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 7. Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o.
 8. KWS Lochow Polska Sp. z o. o.
 9. Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o.
 10. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o.
 11. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o. o.
 12. Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. w Strzekęcinie
 13. Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o. o.
 14. Saaten Union Polska Sp. z o. o.
 15. Spójnia Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o. o.
 16. Syngenta Polska Sp. z o. o.
 17. Torseed Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A.
 18. Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce
 19. BASF Polska Sp. z o. o.
 1. Michał Rokicki – Przewodniczący
 2. Dorota Jasińska
 3. Karol Marciniak
 4. Wojciech Matuszak
 5. Przemysław Matysik
 6. Małgorzata Niewińska