rosliny nasiennictwo

komitet hodowców roślin

/komitet hodowców roślin
komitet hodowców roślin2024-05-09T13:15:04+00:00
 • Rejestracja odmian; doświadczalnictwo rejestrowe i porejestrowe
 • Ochrona odmian – wyłączne prawo do odmiany, patenty
 • Dostęp do zasobów genowych
 1. BASF Polska Sp. z o. o.
 2. BAYER Sp. z o.o.
 3. Danko Hodowla Roślin Sp. z o. o.
 4. Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o. o. Grupa IHAR
 5. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
 6. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR
 7. Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o. o. Grupa IHAR
 8. IGP Polska
 9. Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o.
 10. KWS Lochow Polska Sp. z o. o.
 11. Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o.
 12. Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o
 13. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o. o.
 14. Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. w Strzekęcinie
 15. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o.
 16. R.A.G.T. Semences Polska Sp. z o.o.
 17. Saaten Union Polska Sp. z o. o.
 18. Syngenta Polska Sp. z o. o.
 19. Torseed Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A.
 • Michał Rokicki – Przewodniczący
 • Michał Broda
 • Agnieszka Kidacka
 • Dorota Jasińska
 • Przemysław Matysik
 • Małgorzata Niewińska