panstwowa_izba nasienna nasiona kwalifikat

projekty badawcze

/projekty badawcze
projekty badawcze2023-10-04T07:50:13+00:00

Polska Izba Nasienna oraz Komitet Badań i Rozwoju PIN podejmuje współpracę z jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych na rzecz innowacji dla hodowli roślin oraz nasiennictwa. W kooperacji z członkami PIN możliwa jest również realizacja prac dyplomowych i doktorskich, praktyk oraz staży.
Wspieramy projekty badawcze dotyczące tematów takich, jak np.:

 • odporność roślin na patogeny,
 • odporność na suszę i zmiany klimatu,
 • źródła zmienności genetycznej dla roślin uprawnych,
 • nowe rozwiązania w uprawie, zbiorze i przygotowaniu nasion do siewu,
 • zastosowanie nowoczesnych metod laboratoryjnych i szklarniowych w hodowli roślin,
 • wykorzystanie biotechnologii, biologii molekularnej i genetyki,
 • wszelkie inne (np. oświetlenie LED, dla szklarni i obiektów hodowlanych, zasilanie z OZE).

Dbamy o przepływ informacji pomiędzy podmiotami zainteresowanymi innowacjami, ułatwiajmy organizację konsorcjów i utrzymujemy kontakt instytucjami prowadzącymi konkursy. Nasi członkowie mogą wnosić do projektów:

 • udział w konsorcjum,
 • materiał do badań,
 • poletka doświadczalne,
 • szklarnie i laboratoria,
 • duże praktyczne doświadczenie.

Jako zrzeszenie przedsiębiorstw możemy również bezpośrednio ubiegać się o finansowanie badań, jako wnioskodawca w ramach inicjatywy CORNET.

Projekty CORNET realizowane przez PIN:

Program badawczy: CORNET/2/13/2013 o akronimie SynTest 

Tytuł projektu: „Harmonizacja w ramach Unii Europejskiej oceny odporności odmian ziemniaka na Synchytrium andobioticum, sprawcy raka ziemniaka”.

Wykonawcą prac badawczych był Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.

Kierownik projektu: dr Jarosław Przetakiewicz.

Projekt zakończony, był realizowany od 01.03.2013 r. do 28.02.2015 r.

Projekt finansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Wyniki badań zostały opublikowane na stronie IHAR -> więcej

Program badawczy: CORNET/1/18/2015 o akronimie RyeDUS.

Tytuł projektu: „Porównanie użyteczności markerów DNA i oceny cech morfologicznych w badaniach OWT u żyta”.

Wykonawcą prac badawczych: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa.

Kierownik projektu:  prof. dr hab. Henryk Bujak.

Program był realizowany od 15.09.2015 r. do 14.09.2017 r.

Projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program badawczy: CORNET/1/19/2015 o akronimie RustControl

Tytuł projektu: „Zwiększenie odporności żyta na rdzę źdźbłową przy wykorzystaniu genetycznych i molekularnych narzędzi”.

Wykonawcą prac badawczych jest Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.

Kierownik projektu: dr hab. Anna Tratwal.

Termin realizacji projektu: 01.01 2017r.- 31.12. 2018 r.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program badawczy: CORNET/21/2/2016 o akronimie NoErgot.

Tytuł projektu: „Stworzenie ujednoliconej metody testowania odporności żyta na sporysz (Claviceps purpurea) i zminimalizowanie zanieczyszczenia ziarna żyta alkaloidami”.

Wykonawcą prac badawczych jest Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy  w Poznaniu.

Kierownik projektu: dr hab. Anna Tratwal.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu:  01.01.2018 r.,- 31.12.2019 r.

Projekt jest  finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Polska Izba Nasienna złożyła do NCBiR wstępną dokumentację na realizacje nowego programu badawczego CORNET 25th Call for Proposal o akronimie ProtectRye.

Tytuł projektu: „Ochrona żyta przed rdzą źdźbłową poprzez wykorzystanie nowych zasobów genetycznych i innowacyjnych metod selekcji”.

Wykonawcą prac badawczych będzie Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.

Kierownik projektu: dr hab. Anna Tratwal.

Planowany okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 31.01.2021 r.

Projekt badawczy jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

O projekcie
LIVESEEDING to 4-letni projekt innowacyjny. Jego celem jest promocja rozwoju produkcji  ekologicznego materiału siewnego i ekologicznej hodowli roślin, aby osiągnąć zrównoważenie i zróżnicowanie lokalnych systemów żywnościowych. Projekt dostarcza dowodów naukowych i rozwiązań opartych o najlepsze praktyki, aby pomóc branży osiągnąć cel 100% wykorzystania ekologicznego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym do 2036 roku!

 
Kto jest zaangażowany?
Aby zrealizować tak ambitny cel, LiveSeeding zrzesza 37  organizacji obejmujących cały łańcuch wartości: publiczne i prywatne instytucje badawcze i uniwersytety, producentów nasion, hodowców roślin, rolników, decydentów i władze publiczne, przetwórców i konsumentów, działających w 16 krajach europejskich.

Metodologia Push- Pull-Enable
Nasza praca łączy działania, które zwiększają zarówno podaż (PUSH), jak i popyt (PULL) ekologicznych nasion i odmian w branży, przyczyniając się do tworzenia sprzyjającego otoczenia politycznego (ENABLE).

Innowacyjne Podejście

Podejście LiveSeeding ma charakter holistyczny, wielopodmiotowy i partycypacyjny. Różni interesariusze są zaangażowani poprzez:

17 ŻYWYCH LABORATORIÓW skupiających hodowców, konsumentów i obywateli

3 ustanowione sieci Hodowców Ekologicznych (ECOPB), Oszczędzających Nasiona i społeczne banki nasion (ECLLD) oraz miasta zrzerzone w Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP).