kapusta - polska izba nasienna

sekcja roślin ogrodniczych

/sekcja roślin ogrodniczych
sekcja roślin ogrodniczych2024-05-09T13:18:00+00:00
 • Konsultacje i opiniowanie aktów prawnych.
 • Przedstawianie tematów związanych z działalnością grupy SVOwic ESA.
 • Bieżący monitoring rynku nasion warzyw, m.in. przekazywanie informacji w celu przeciwdziałaniu naruszeniom i ochronie praw autorskich do odmiany.
 •     Udoskonalanie, opracowanie i popularyzacja najnowszych technologii produkcji roślin sadowniczych oraz uszlachetniania nasion roślin ogrodniczych.
 • Wprowadzanie do produkcji nowych odmian i gatunków roślin sadowniczych o wysokich walorach smakowych, przydatnych w konsumpcji i przetwórstwie.
 • Badania i opracowanie innowacyjnych technologii ekologicznej produkcji roślin sadowniczych i nasion ogrodniczych
 • Inicjowanie i konsultacje w zakresie przygotowania aktów prawnych i zarządzeń.
 • Sekcja reprezentuje interesy branży sadowniczej i nasiennictwa ogrodniczego w PIN, MRiRW oraz we współpracy naukowej krajowej i międzynarodowej i producentami.
 1. BAYER Sp. z o.o.
 2. Bejo Zaden Poland Sp. z o. o.
 3. Enza Zaden Poland Sp z o.o.
 4. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 5. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o. o.
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe OGRODNIK Dariusz Nowicki
 7. RIJK ZWAAN Polska Sp. z o.o.
 8. Syngenta Polska Sp. z o. o.
 9. Torseed Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A.
 10. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o. o.
 • Beata Skrętowska – Przewodnicząca