kontakt2024-04-12T10:57:24+00:00

Polska Izba Nasienna

Adres:
ul. Kochanowskiego 7/603
60-845 Poznań

tel: 61 848 49 54
tel: 518 616 120
tel: 501 854 616

e-mail : pin.poznan@post.pl

NIP: 781-13-65-331
REGON: 630797396

Biuro czynne: 8.00 – 16.00

NIP: 781-13-65-331
Konto: BGŻ SA O/R Poznań, nr 51 2030 0045 1110 0000 0041 2310