• Rejestracja odmian; doświadczalnictwo rejestrowe i porejestrowe
 • Ochrona odmian – wyłączne prawo do odmiany, patenty
 • Dostęp do zasobów genowych
 • Danko Hodowla Roślin Sp. z o. o.
 • Hodowla Roślin Bartążek Sp. z o. o. Grupa IHAR
 • Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
 • Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR
 • Hodowla Roślin Zamarte Sp. z o. o. Grupa IHAR
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 • Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o. o.
 • KWS Lochow Polska Sp. z o. o.
 • Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o.
 • Kancelaria Radców Prawnych Gała i Wspólnicy Sp. K.
 • Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o.
 • PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o. o.
 • Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. w Strzekęcinie
 • Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o. o.
 • Saaten Union Polska Sp. z o. o.
 • .Spójnia Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o. o.
 • Syngenta Polska Sp. z o. o.
 • Torseed Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A.
 • Zdzisław Paszkiewicz – Przewodniczący [tulce_zarzad@phr.pl]
 • Karol Marciniak – Wiceprzewodniczący
 • Mirosław Łakomy – Członek Zarządu
 • Władysław Poślednik – Członek Zarządu
 • Mariola Siewierska – Członek Zarządu