Polska Izba Nasienna

ul. Kochanowskiego 7/603
60-845 Poznań
tel/fax 61 848-49-54
pin.poznan@post.pl
NIP: 781-13-65-331
REGON: 630797396

Biuro czynne: 8.00- 16.00

NIP: 781-13-65-331
Konto: BGŻ SA O/R Poznań, nr 51 2030 0045 1110 0000 0041 2310

Piotr Burczyk – Dyrektor Biura PIN

Karolina Barancewicz – Asystent w biurze PIN

Piotr Mendelewski – Ekspert, redaktor strony WWW